O projektu

section-cover

#EUzaTEBE kampanje u Srbiji ima za cilj podizanje svesti građana Srbije o koristima pristupanja Evropskoj uniji i pomoći koju EU pruža Srbiji, stvaranjem jače emotivne veze sa širom javnošću o temama bliskim potrebama građana.

Kroz stvarne priče običnih ljudi i njihovo iskustvo o vrednostima EU, tri integrisane komunikacione kampanje treba da dopru do srca ljudi u Srbiji na kreativan i angažovan način kako bi se smanjila distanca između građana Srbije i EU. Digitalna kampanja, aktivna od maja 2022. godine, uključiće kontinuiranu komunikaciju na društvenim medijima i portalima kako bi se podržao doseg tri glavne kampanje.

Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
NEAR/BEG/2020/EA-RP/0047
Komponente
  • Implementacija tri tematske nacionalne komunikacione kampanje širom Srbije
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.620.000 €
Vreme implementacije
Januar 2022. - Jun 2023.
Korisnik
Delegacija EU u Srbiji
Implementiran od strane
GDSI i New Moment